ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 185906
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 189, ΝΙΚΑΙΑ
2104617757

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Υγειονομική Αττικής, προάγοντας συνεχώς τη σημασία της εξειδίκευσης και του επιστημονικού υποβάθρου που λειτουργεί σαν εχέγγυο του ονόματος της, στοχεύει στην αρτιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει και παράλληλα στην συνεχή αναζήτηση προϊόντων που θα είναι χρήσιμα στον ιδιώτη και τον επαγγελματία καταναλωτή. 

Η ποιότητα των υπηρεσιών σε εξυπηρέτηση, αποτελεσματικότητα, χρήση σκευάσμάτων και ενέργειες υποστήριξης είναι αυτό που η εταιρεία θέλει να προσφέρει προς το πελατολόγιο της, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και ικανοποίησης. 

Όραμα μας στην Υγειονομική Αττικής, είναι η συνεχής πρόοδος, η φροντίδα του περιβάλλοντος, ο σεβασμός στον άνθρωπο και την υγεία.