ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 185906
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 189, ΝΙΚΑΙΑ
2104617757

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

 

Απολύμανση είναι η χρήση φυσικών, χημικών ή άλλων μέσων για την απομάκρυνση, αδρανοποίηση ή καταστροφή επιβλαβών μικροοργανισμών, δηλητηριωδών ή χημικών από άτομα, χώρους, επιφάνειες ή αντικείμενα. Η απολύμανση διαφέρει από την αποστείρωση. Καθιστά ένα άτομο ή αντικέιμενο κατά ένα μεγάλο μέρος, όχι πλήρως, ελεύθερο από μολυσματικούς παράγοντες. 

Απαραίτητη για την ατομική υγιεινή, η απολύμανση σε οικιακό ή επαγγελματικό χώρο προσφέρει καθαριότητα και μειωμένο μικροβιακό φορτίο εξασφαλίζοντας ένα περιβάλλον καθαρό και υγιεινό για τον χρήστη. Σε χώρους πολυσύχναστους όπου δραστηριοποιούνται επαγγελματίες, η απολύμανση θα πρέπει να θεωρείται επιβεβλημένη. 

Η Υγειονομική Αττικής διαθέτει την τεχνογνωσία να κάνει εξιδεικευμένες εφαρμογές απολύμανσης, όπως απολύμανση νοσοκομειακών μονάδων και απολύμανση χώρων στους οποίους προκλήθηκε μεγάλος φόρτος εξαιτίας κάποιου βίαιου γεγονότος, όπως θάνατος. 

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει και απολυμάνσεις για κορωνοϊό.

 

igonomiki 110