ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 185906
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 189, ΝΙΚΑΙΑ
2104617757

ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Μυοκτονίες

Με τον όρο, περιγράφουμε την διαδικασία ελέγχου και καταστολής πληθυσμού τρωκτικών σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.
Δηλητήρια γεύματα με τροφοελκυστικές ουσίες τοποθετούνται σε ειδικής κατασκευής προϊόντα (δολωματικοί σταθμοί) σε μία περίμετρο που
δημιουργείται ώστε να τροφοδοτήσει με δηλητήριο υλικό τον πληθυσμό – στόχο που δραστηριοποιείται εντός ή στα σύνορα των τετραγωνικών που μας απασχολούν.
Τα δηλητήρια γεύματα είναι θανατηφόρα από την πρώτη λήψη γεύματος και οι αδιαθεσίες οδηγούν το τρωκτικό στο να καταλήξει μερικές ώρες αργότερα, ώστε να μην συνδεθεί η δηλητηρίαση με το γεύμα.
Η μέθοδος εφαρμόζεται με βάση την επιστήμη και αποδίδει αποτελεσματικά με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά. Κατά την εφαρμογή της, τηρούνται όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας.
Για ιδιώτες, το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί εξαρτάται από τον πληθυσμό – στόχο που απαιτείται να ελεγχθεί, για επαγγελματίες, η μυοκτονία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα τακτικό πρόγραμμα σε συνεννόηση της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος και εταιρείας απεντομώσεων που θα αναλάβει το έργο.