Ιωάννης Μπαλούρδος

      Ο Ιωάννης Μπαλούρδος είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονίας της σχολής Καλαμάτας.

      Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο Διοίκησης Επιχειρήσεων ( M.B.A ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και έχει λάβει μέρος σε σειρά μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο τις απολυμάνσεις – απεντομώσεις – μυοκτονίες σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.

      Έχει αποκτήσει εξειδίκευση στις κορεοκτονίες πεδίου ( ξενοδοχειακές μονάδες, δομές φιλοξενίας, μονάδες υγείας, στρατόπεδα, μοναστήρια, οικιακοί χώροι ) εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής, με προσανατολισμό την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων, την ασφάλεια των ανθρώπων και κατοικιδίων, τον περιορισμό και την επίλυση του προβλήματος.

Scroll to Top