Επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, η απεντόμωσημυοκτονία εντάσσεται στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν για την διατήρηση της υγιεινής και ασφάλειας των μονάδων.

Για τις επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στην κατηγορία υγειονομικού ενδιαφέροντος, η απεντόμωσημυοκτονία συστήνεται να υιοθετηθεί στην δέσμη μέτρων πρόληψης και συντήρησης της υγιεινής και ασφάλειας.

Η υγιεινή μίας επαγγελματικής μονάδας, αυξάνει την αξιοπιστία, δείχνει σεβασμό στον επισκέπτη / πελάτη, εξασφαλίζει την ασφάλεια της υγείας των ανθρώπων, αναβαθμίζει την αισθητική και το εταιρικό προφίλ της επιχείρησης.

Η απεντόμωσημυοκτονία βοηθάει στην επίτευξη όλων των βέλτιστων στόχων που στοχεύει μία επιχείρηση.

Νομοθετικό περιεχόμενο
HACCP

Προγράμματα συμβολαίων

Basic

Ετήσιο συμβόλαιο
 • 1 εφαρμογή απεντόμωσης κάθε 3 μήνες
 • 1 εφαρμογή μυοκτονίας κάθε 3 μήνες
 • 1 εφαρμογή απολύμανσης κάθε 3 μήνες
 • Κατασκευή/Τήρηση φακέλου παρασιτοκτονίας
 • Τοποθέτηση προϊόντων (δολωματικοί σταθμοί, κόλλες παγίδευσης)
 • 20% έκπτωση σε επίσκεψη υποστήριξης

Standard

Ετήσιο συμβόλαιο
 • 1 εφαρμογή απεντόμωσης κάθε 2 μήνες
 • 1 εφαρμογή μυοκτονίας κάθε 2 μήνες
 • 1 εφαρμογή απολύμανσης κάθε 2 μήνες
 • Κατασκευή/Tήρηση φακέλου παρασιτοκτονίας
 • Τοποθέτηση προϊόντων (δολωματικοί σταθμοί, κόλλες παγίδευσης)
 • 30% έκπτωση σε επίσκεψη υποστήριξης
 • Ειδική τιμή σε πρόγραμμα αυτοψίας/απεντόμωσης κοριών
 • Ειδική τιμή σε πρόγραμμα εξυγίανσης στρωμάτων
Δημοφιλές

Premium

Ετήσιο συμβόλαιο
 • 1 εφαρμογή απεντόμωσης κάθε μήνα
 • 1 εφαρμογή μυοκτονίας κάθε μήνα
 • 1 εφαρμογή απολύμανσης κάθε μήνα
 • Κατασκευή/Τήρηση φακέλου παρασιτοκτονίας
 • Τοποθέτηση προϊόντων (δολωματικοί σταθμοί, κόλλες παγίδευσης)
 • Δωρεάν επισκέψεις υποστήριξης
 • Πρόγραμμα αυτοψίας/απεντόμωσης κοριών
 • Πρόγραμμα εξυγίανσης στρωμάτων

Κλείστε ραντεβού

Χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα του ραντεβού σας. Σύντομα ένας εξειδικευμένος συνεργάτης θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Εναλλακτικά μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μέσα από την σελίδα Επικοινωνία.

Scroll to Top